Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

04.04.1991 Wet houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 151 betr. de bescherming van het vakverenigingsrecht en procedures voor het vaststellen van arbeidsvoorwaarden in de openbare dienst, aangenomen te Genève op 27.06.1978 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierenzestigste Zitting

Dit verdrag is van toepassing op alle personen die in dienst zijn van de overheid, met uitzondering van de hooggeplaatste functionarissen wier werkzaamheden als beleidsbepalend worden beschouwd en van de gewapende macht en de politie, waarvan de ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren