04.04.1991 Wet houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 151 betr. de bescherming van het vakverenigingsrecht en procedures voor het vaststellen van arbeidsvoorwaarden in de openbare dienst, aangenomen te Genève op 27.06.1978 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierenzestigste Zitting

ondertekenaar
EYSKENS Marc - Min. van Buitenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
19798
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren