20.07.1991 Wet houdende sociale en diverse bepalingen: Openbaar Ambt - Toepassing van de verzekering tegen werkloosheid, de ziekteverzekering (sector uitkeringen) en de moederschapsverzekering op sommige personeelsleden van de overheidssector en het vrij gesubsidieerd onderwijs - Art. 7 tot 13

ondertekenaar
MARTENS Wilfried - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
19993
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren