*23.06.1990 MB houdende wijz. van het MB 20.12.1989 tot vaststelling voor het dienstjaar 1990, (...) die gelden voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, het budget van financiële middelen en het quotum (...)

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
2032
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren