07.06.1990 BBHE tot toekenning van toelagen aan de Agglomeratie voor de huisvuilverwerking.

ondertekenaar
CHABERT Jos - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
HOTYAT Robert - Staatssecret. voor Tewerkstelling, Ophaling en Verwerking van Afval,
inforumnummer
2034
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren