KB houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling voorzien in art. 67 van de wet 15.04.1994 betr. de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betr. het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
204256
essentie
De overgangsregeling bedoeld in art. 67 (betreffende de operationele controle in de inrichtingen waar ioniserende stralingen worden aangewend) van de wet 15.04.1994 betreffende de bescherming van bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende st ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren