11.10.2007 KB houdende de toekenning van een toelage aan de lokale politie om de centra 101 te beheren

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
206404
essentie
Voor het jaar 2007, wordt een toelage van maximum 63000 EUR toegekend aan het geheel van de politiezones belast met het beheer van een 101-centrum en dit als financiële tussenkomst in de gemaakte kosten voortvloeiend uit het beheer van een 101-centrum. D ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren