08.12.2005 Ordonnantie wijz. het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
206435
essentie
De indexatiecoëfficiënt van de onroerende voorheffing op materieel en outillage wordt bevroren op het niveau van 2004. Overigens wordt de belastingplichtige vrijgesteld van het aandeel van het Gewest in de onroerende voorheffing op materieel en outillag ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren