13.12.2005 MB tot vaststelling van de lijst van instellingen die van overdracht van schuldvordering kunnen genieten in het kader van de huurtoelagen

ondertekenaar
DUPUIS Françoise - Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Stedenbouw,
inforumnummer
206550
essentie
Op grond van art. 15 van het BBHR 22.12.2004 tot instelling van een verhuis- en installatietoelage en van een bijdrage in het huurgeld kan overdracht van schuldvordering worden toegekend ten gunste van de OCMW's, het Woningfonds en de gemeenten van het Br ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren