09.12.2005 BVR wijz. BVR 03.05.2002 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
206581
essentie
Het subsidiebesluit van vrijetijdsorganisaties voor personen met een handicap wordt gewijzigd. Het BVR 03.05.2002 wordt verlengd tot en met 31.12.2006 om zo een rechtsbasis te bieden voor de verdere werking van de 20 erkende en gesubsidieerde vrijetijdsor ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren