16.12.2005 BVR houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
206882
essentie
Dit besluit zet een aantal Europese richtlijnen in verband met onderzoeken onder officieel toezicht en de gelijkwaardigheid van in derde landen geproduceerd zaaigranen om in Vlaamse regelgeving.
Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren