11.05.2003 Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert

ondertekenaar
DAEMS Rik - Min. van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand,
inforumnummer
206893
essentie

Niemand mag het beroep van landmeter-expert uitoefenen of de beroepstitel voeren van landmeter-expert, of enige andere titel die de indruk zou geven dat hij het beroep van landmeter-expert uitoefent, indien hij niet aan de in deze wet vermelde voorwaar ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren