30.12.2005 KB tot vaststelling van de wijze van bekendmaking van de aanbevelingen en indicatoren, bedoeld in art. 73, par. 2, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
207007
essentie

Dit besluit stelt de wijze van bekendmaking van de aanbevelingen en indicatoren, bedoeld in art. 73, par. 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vast (evaluatie van het onnodig dure of overbodig ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren