12.01.2006 Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 02.09.2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een geïntegreerd drugsbeleid

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
et al.
inforumnummer
207075
essentie
De federale Regering beoogt een globale en geïntegreerde politiek op het getouw te zetten in verband met drugs. Met dit voor ogen is het fundamenteel dat er een samenwerkingsakkoord voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid opgezet wordt parallel met ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren