23.12.2005 Dec. wijz. dec. 07.05.2004 tot omvorming van het 'Vlaams Zorgfonds' tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en wijz. dec. 30.03.1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
207117
essentie
Dit wijzigingsdecreet zorgt er onder andere voor dat de Vlaamse Regering personeel ter beschikking kan stellen van de Vlaamse Zorgkas. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren