10.02.2006 Dec. wijz. de gemeentekieswet, gecoördineerd op 04.08.1932, de wet 19.10.1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en het decreet 18.05.1994 houdende regeling van het taalgebruik bij de verkiezingen

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
207156
essentie

Dit wijzigingsdecreet geeft uitvoering aan de regelgevende bevoegdheid van het Vlaamse Gewest inzake de organieke regelgeving met betrekking tot de lokale besturen en de provincies betreffende de organisatie van de provincieraads-, gemeenteraads-, en d ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren