13.01.2006 BVR houdende de oprichting van een basisoverlegcomité, bevoegd voor de gewestelijke ontvangers

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
207373
essentie
In het gebied van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest wordt een basisoverlegcomité opgericht.
Dit comité is bevoegd voor de gewestelijke ontvangers van de Vlaamse Regering. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren