10.02.2006 KB wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
207768
essentie
Het leveren van het bewijs van het gebruik van het attest van sociaal verzekerde geldt als betalingsverplichting door de verzekeringsinstelling voor het gedeelte dat niet ten laste is van de sociaal verzekerde, voor sommige prestaties bedoeld in art. 159b ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren