30.12.2005 Wet houdende instemming met het Overeenkomst van 04.04.2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel

ondertekenaar
TUYBENS Bruno - Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken,
VAN DEN BOSSCHE Freya - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting en Consumentenzaken,
inforumnummer
207828
essentie
Deze wet beoogt het tegengaan van de mobiliteitsproblemen in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het creëren en het uitwerken van een geïntegreerd aanbod aan gemeenschappelijk vervoer.
De eerste fase, en tevens doel van bijgevoegde ove ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren