29.09.2005 BBHR tot regeling van de werking van een klachtendienst in het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
207834
essentie
In elk van de in dit besluit bedoelde instellingen (onder meer de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, enz.) wordt een klachtendienst opgericht, overeenkomstig art. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren