16.01.2006 KB tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
207866
essentie

Dit besluit beoogt een aantal belangrijke doelstellingen te realiseren ten einde ons land toe te laten aan haar Europese verplichtingen inzake controles op de voedselketen na te komen en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren