27.01.2006 BVR wijz. het stambesluit VOI van 30.06.2000, wat betreft de klokkenluiders, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd en andere bepalingen

ondertekenaar
MOERMAN Fientje - Vlaams Min. van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
et al.
inforumnummer
208064
essentie
Dit besluit wijzigt het stambesluit van de Vlaamse openbare instellingen (VOI) van 30.06.2000, wat betreft onder meer de klokkenluiders van onregelmatigheden, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd, de tuchtprocedure en de diploma's of getuigschriften ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren