20.12.2005 Wet wijz. wet 05.09.2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
VAN DEN BOSSCHE Freya - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting en Consumentenzaken,
inforumnummer
208122
essentie
Nu de overheidsfinanciën een structureel evenwicht bereiken, wordt de wet 05.09.2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds aangepast zodat de groei van het Zilverfonds minder afhang ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren