26.01.2006 KB wijz. Besluit van de Regent 18.09.1947 betr. de uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en tot opheffing van het besluit van de Regent van 12.12.1949 betr. het gebruik van zegelmachines voor het kwijten van het zegelrecht en van de met het zegel gelijkgestelde taxes, het MB 14.12.1949 betr. de modaliteiten van toepassing van het besluit van de Regent 12.12.1949 betr. het gebruik, door de belastingschuldenaars en de douanekantoren, van zegelmachines voor het kwijten van het zegelrecht en de met het zegel gelijkgestelde taxes en het MB 10.07.1951 tot vaststelling van de wijze van terugbetaling van de zegelkartons gebruikt voor de kwijting van het zegelrecht en de met het zegel gelijkgestelde taxes

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
inforumnummer
208128
essentie
Dit besluit voorziet de mogelijkheid tot betaling in speciën van het zegelrecht dat wordt geheven op uitgiften of uittreksels waarvan de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel wordt voorgeschreven door art. 67 van het Wetboek van venno ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren