10.02.2006 BVR wijz. BVR 15.12.2000 betr. de kwaliteitszorg in voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
208134
essentie
De bepalingen inzake kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap worden gewijzigd wat betreft de revalidatiecentra. De aanpassing moet de bepalingen voor de uitvoering van het kwaliteitsdecreet beter afstemm ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren