13.03.2006 KB wijz. KB 18.07.2001 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
208257
essentie
Het bedrag van het budget voor initiatieven van beschut wonen wordt gewijzigd (index 2005). Daarnaast worden de berekeningsregels en toekenningsregels van het forfaitair bedrag dat aan deze initiatieven toegekend werd om de eindeloopbaanmaatregelen te fin ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren