09.03.2006 KB wijz. KB 28.09.1984 tot uitvoering van de wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
inforumnummer
208292
essentie
Een bijzonder onderhandelingscomité voor het personeel van elk Vlaams Havenbedrijf wordt opgericht. De voorzitter van de raad van bestuur is ook voorzitter van het bijzonder comité. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren