14.11.2003 KB betr. autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
208509
essentie
Dit besluit bepaalt een juridisch kader voor het opzetten van een betrouwbaar autocontrolesysteem door alle actoren in de voedselketen. Het voorziet eveneens de plicht om alle informatie over zaken die een gevaar kunnen betekenen voor de veiligheid van de ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren