28.05.1991 KB wijz. KB 10.07.1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
20861
essentie
De personeelsleden die niet voldoen aan de voorwaarden bepaald in art. 20 van het KB van 10.07.1990 (equivalent voltijds personeelslid dat in het bezit is van een licentiaatsdiploma of van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledi ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren