09.03.2006 KB wijz. art. 51, 52bis en 53 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van het generatiepact

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
208622
essentie
De werknemer die werkloos is of wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil kan uitgesloten worden van het genot van de werkloosheidsuitkeringen. Onder 'werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer' wordt verstaan on ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren