29.03.2006 KB wijz. KB 16.05.2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24.12.2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
208630
essentie
Het KB 16.05.2003 wordt aangepast aan de bepalingen van de wet 23.12.2005 betreffende het Generatiepact, onder meer betreffende de toekenningsvoorwaarden van de doelgroepvermindering voor jonge werknemers. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren