30.03.2006 Bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
et al.
inforumnummer
208645
essentie
De aanhoudende stijging van de wereldmarktprijzen voor aardolie heeft een rechtstreekse impact op de prijs van de huisbrandolie in België en dus op de verwarmingskosten van de collectieve structuren die onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en de ge ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren