10.03.2006 KB wijz. KB 16.11.2001 tot uitvoering van art. 235, eerste lid, van de wet 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en wijz. KB 31.01.2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
208750
essentie
Dit besluit regelt de verlenging van het stelsel van de boventallige personeelsleden in de politiezones en de financiering ervan. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren