13.02.2006 KB wijz., wat het begrip gecontroleerde werkloosheid en de voortgezette verzekering betreft, van het KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
208754
essentie
De werkloze gerechtigde aan wie werkloosheidsuitkeringen ontzegd zijn omdat de duur van zijn werkloosheid het gestelde maximum overschrijdt, of omdat de werkloze onvoldoende inspanningen heeft geleverd om zich te integreren in de arbeidsmarkt wordt bescho ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren