21.03.2006 MB betr. het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICa-DIR) en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa-DIR)

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
208799
essentie
Dit besluit bepaalt onder andere de voorwaarden om lid van het DICa-DIR (detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland) te zijn. Zo moet een kandidaat onder meer lid zijn van een operationele eenheid van de civiele bescherming o ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren