22.03.2006 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46sedecies van 21.12.2005, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23.03.1990 betr. de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
208960
essentie

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 46 voorziet dat sommige bejaarde werknemers wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens de onmogelijkheid om de nachtarbeid te voortzetten, genieten, onder bepaalde voorwaarden, ten laste van hun w ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren