28.03.2006 MB wijz. art. 75quater van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
208971
essentie
Dit besluit, betreffende de inkomensgarantie-uitkering voor de deeltijdse werknemers, wijzigt de berekening van het bedrag van het nettoloon dat de werknemer zou ontvangen indien hij voltijds tewerkgesteld zou zijn, wat betreft het 'theoretisch uurloon'. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren