08.03.2006 KB houdende uitvoering van art. 109, 1°, van de wet op de ziekenhuizen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
208974
essentie
Vanaf het boekhoudkundig jaar 2004 wordt het ziekenhuistekort gebaseerd op de resultatenrekening van het beschouwde boekjaar waarin de wijzigingen en correcties opgesomd in dit besluit aangebracht worden. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren