07.03.2006 Wet wijz. wet 03.07.2005 betr. de rechten van vrijwilligers en van de wet 27.12.2005 houdende diverse bepalingen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
209049
essentie
De datum van inwerkingtreding van de wet 03.07.2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wordt uitgesteld tot 01.08.2006 en de overgangsperiode van zes maanden voor de vrijwilligersorganisaties wordt opgeheven. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren