04.07.1991 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49 21.05.1991, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betr. de waarborg van een specifieke financiële vergoeding ten gunste van de werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van ploegenarbeid met nachtprestaties of andere vormen van arbeid met nachtprestaties

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
20935
essentie

Deze collectieve overeenkomst is van toepassing op werkgevers die werknemers in dienst nemen volgens werkroosters met vergoedingen tussen 23 en 6 uur, en op werknemers die onder dit rooster vallen. De financiële vergoeding per uur wordt toegevoegd ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren