Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

04.07.1991 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 49 21.05.1991, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betr. de waarborg van een specifieke financiële vergoeding ten gunste van de werknemers die zijn tewerkgesteld in het kader van ploegenarbeid met nachtprestaties of andere vormen van arbeid met nachtprestaties

Deze collectieve overeenkomst is van toepassing op werkgevers die werknemers in dienst nemen volgens werkroosters met vergoedingen tussen 23 en 6 uur, en op werknemers die onder dit rooster vallen. De financiële vergoeding per uur wordt ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren