17.03.2006 Dec. houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 08.07.2005 tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest betr. de oprichting van en de samenwerking in een structuur kustwacht

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
209440
essentie
Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 08.07.2005 dat de samenwerking tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest regelt bij de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden met betrekking tot de zee. Deze samenwerking verloopt i ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren