Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

20.04.2006 Ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag inzake grensoverschrijdende luchtverontreiging over lange afstand, van 1979, inzake persistente organische polluenten, met bijlagen, ondertekend in Aarhus op 24.06.1998

Het Protocol bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, van 1979, inzake persistente organische polluenten ondertekend in Aarhus op 24.06.1998, zal volkomen gevolg hebben. Het doel van dit Protocol is om de ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren