23.02.2006 BBHR wijz. BBHR 26.09.2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
209724
essentie
De ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genieten voortaan een jaarlijkse vakantiegeld waarvan het bedrag gelijk is aan 92 % (vroeger 80 %) van een twaalfde van de jaarlijkse wedde(n), zoals die gekoppeld i ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren