01.05.2006 Wet houdende herziening van de farmaceutische wetgeving

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
209893
essentie

Deze wet heeft de omzetting van drie, voor de farmaceutische sector zeer belangrijke, richtlijnen tot doel. De omzettingsbepalingen zijn erg technisch en betreffen de verschillende toelatingsprocedures voor het op de markt brengen van geneesmiddelen, e ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren