17.03.2006 Dec. wijz. dec. 23.02.1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
209896
essentie
In het decreet 23.02.1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (het VIPA-decreet) wordt een art. 7bis ingevoegd. Dit artikel regelt alternatieve vormen van investeringssubsidies die toegekend kunnen worden door het VIPA (het Vlaa ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren