21.04.2006 BVR wijz. BVR 27.06.2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
209898
essentie
Dit besluit wijzigt het subsidiebesluit voor natuurreservaten. De wijziging beoogt een procentuele verhoging van de subsidie voor de hoogste aankoopschijf per hectare bij een grootschalige aankoop, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het beslui ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren