04.05.2006 KB wijz. KB 25.04.2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Freya - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting en Consumentenzaken,
inforumnummer
209971
essentie
Dit besluit wijzigt de definitie van het 'actief ontspanningsevenement'. De activiteiten ingericht door jeugdwerkinitiatieven erkend door de daartoe bevoegde overheden en de activiteiten ingericht door een sportvereniging, -club of -federatie voor hun led ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren