03.05.2006 KB wijz. KB 15.07.2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
210115
essentie
Dit besluit preciseert het begrip 'gezin' dat wordt toegepast in het kader van de maximumfactuur, wanneer de rechthebbende lid is van een religieuze gemeenschap. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren