28.08.1963 KB betr. het behoud van het normaal loon van werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

ondertekenaar
SERVAIS Léon - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
210231
essentie

Het besluit somt de redenen en de duur van de afwezigheden op ter gelegenheid waarvan de werknemers bedoeld in het eerste artikel van het besluit, het recht hebben met behoud van hun normale loon, van het werk afwezig te blijven.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren