23.05.2006 KB ter uitvoering van de richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van 13.12.2004 en wijz. KB 19.10.1998 ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad van 06.10.1995 betr. uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
et al.
inforumnummer
210298
essentie
Indien tijdens een controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg één of meer van de in bijlage II bij dit besluit vermelde inbreuken van risicocategorie I worden vastgesteld, mag de controleambtenaar de bestuurder van het betrokken voertu ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren