*29.03.1990 KB tot vaststelling voor sommige plaatselijke besturen van de toekenningsvoorwaarden voor (...) vrijstelling van de verplichting tot aanwerving van stagiairs, alsmede van de voorwaarden voor de vermindering van het percentage stagiairs.

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
2103
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren